}
+34 977 704 636 info@apasa.org

Pla Estratègic

OBJECTIUS : Pla de Millora I / Pla Estratègic 2012 – 2015

Línia Estratègica 1

1.1 Revisar Programes Individuals amb metodologia PCP

1.2 Elaborar i aplicar qüestionari satisfacció usuaris de l’Escola i Centre Ocupacional

1.3 Fomentar l’Autodeterminació

1.4 Incrementar la participació i presència d’APASA en la Comunitat . Aliances al territori per a desenvolupar projectes concrets. Convenis amb entitats de l’àmbit de la formació

1.5 Foment de nous esportistes

1.6 Millorar Protocol Assetjament (incloure usuaris)

1.7 Bateria d’indicadors de Salut, qualitat de Vida i Autodeterminació

LE 2

2.1 Promoure la participació de les famílies Incrementar el número d’actes amb participació de famílies. Promoure l’AMPA de l’escola

2.2 Promoure la confiança i la tranquil·litat de les famílies

LE 3

3.1 Elaborar el Codi Ètic d’APASA

3.2 Elaborar un Projecte de Convivència de l’Escola

3.3 Posar en marxa un Grup de Reflexió en temes d’Ètica