Select Page

1990-1999

L’any 1990 es van posar en funcionament les noves instal·lacions de l’entitat, amb la cessió en ús de l’Ajuntament d’Amposta i la signatura del contracte de cessió de l’edifici. Paral·lelament, van incorporar-se a la Junta de Govern tres regidors de l’Ajuntament d’Amposta. Aquell mateix any es va produir un nou canvi en la nomenclatura de l’associació.
Respectant les mateixes sigles, passa a anomenar-se “Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià”
, per tal d’eliminar les connotacions negatives del vocable “subnormal ” i reafirmar la seva voluntat comarcalista, amb l’ingrès de nous usuaris dels diferents pobles de la comarca (Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Masdenverge, Alcanar, Sta. Barbara…)

INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE DIA

Dos anys més tard, l’any 1992 va inaugurar-se la Residència de Disminuïts Psíquics Severs i Profunds “IBERA”, propietat de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials). L’Associació va guanyar el concurs de gestió del servei residencial. La gestió d’aquest nou servei va representar un salt qualitatiu i quantitatiu extraordinari per a l’entitat, ja que suposà un augment del 400% en el pressupost ordinari i la incorporació de nou personal tècnic i de serveis. La Residència dóna resposta a les necessitats d’acolliment i d’atenció de 30 persones amb discapacitat intel·lectual, la majoria d’elles de les Terres de l’Ebre.

L’any 1993 es produeix un canvi de president, amb l’elecció del Sr. Raül Ventura i Fumadó. La cessió d’un vehicle adaptat per part del Consell Comarcal del Montsià va permetre inciar noves rutes comarcals de transport.

Paral·lelament van engegar-se noves iniciatives, com ara el servei de prestació social substitutòria en tasques de suport o el procediment d’incapacitació dels residents -ampliat posteriorment a la resta d’usuaris majors de 18 anys-, amb l’assumpció de la tutela d’un resident per part de l’entitat.

L’any 1994 es van consolidant els serveis amb el reconeixement del Centre d’Educació Especial l’Àngel, per part del Departament d’Ensenyament, de tres unitats i 24 llocs escolars, i l’augment del concert educatiu a dues unitats. En aquell mateix any es realitza per primer cop l’Escola de Pares i Mares, que consisteix en l’organització de xerrades informatives i formatives sobre la problemàtica del món de la persona amb disminució psíquica, adreçades a familiars, professionals, i persones interessades. A més a més, per donar resposta a les necessitats de les famílies s’inicia un servei dïurn durant els períodes vacacionals per als alumnes amb necessitats educatives especials greus.

L’any 1995, seguint amb la política de participació i formació de les famílies, es creen els Grups de Suport Familiar, amb la col·laboració d’APPS i el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, amb la finalitat d’intercanviar experiències i descobrir aspectes positius de la col·laboració entre les persones afectades. Val a dir que aquesta iniciativa continua funcionant actualment.

L’any 1996 es participa per primer cop en els Specials Olympics, celebrats a Reus i organitzats per l’ACELL (Federació Catalana d’Esports i Lleure), assolint un gran èxit esportiu i social. També es participa en el Pla de Formació Continuada (FORCEM) conjuntament amb APPS, amb la principal prioritat de formar el personal com una eina fonamental per a la consecució dels objectius. Aquest any s’adquereix un microbús adaptat per donar resposta a les necessitats de transport.

En aquell mateix període s’autoritza per part del Departament de Benestar Social el Servei de Tutela d’APASA, que assumeix la tutela de les persones ateses a l’associació per manca de familiars o per voluntat d’aquests. L’any 1997 hi ha una modificació dels Estatuts per potenciar la participació dels germans i familiars en el funcionament de l’associació, i es creen els Consells Assesors i de Seguiment del Centre de Dia, el Centre Ocupacional i la Residència, que son els òrgans de participació i seguiment de tota la comunitat.

L’any 1998 fou clau en la política de qualitat de la Institució mitjançant la protocolarització de les tasques, els canvis de nomenclatura i els sistemes d’avaluació interna i externa. En aquesta línia es va signar un conveni amb l’ajuntament d’Amposta i el Departament de Treball per realitzar un curs de formació ocupacional sobre: “Formació de Cuidadors de Disminuïts Psíquics”.

Paral·lelament, es va generalitzar i fomentar, en tots els serveis, la utilització dels serveis comunitaris municipals (com ara la Piscina o el Poliesportiu). Per primer cop, APASA va participar en l’organització del Campionat de Catalunya d’Esports Minoritaris (que arribava a la cinquena edició), celebrat per primer cop a Amposta. Aquell mateix any, mitjançant l’Escola d’Educació Especial, l’entitat va participar activament en l’organització de la Jornada Tècnica d’Educació Especial de les Terres de l’Ebre, conjuntament amb altres centres de la zona.

L’any 1999 fou presentat el projecte d’ampliació del Centre Ocupacional i la creació d’habitatges. APASA va continuar amb la seva tasca d’integració i col·laboració en la vida associativa comarcal, mantenint relacions de cooperació amb altres entitats -com la Residència d’Avis d’Amposta- i organitzant actes conjuntament amb altres entitats del territori, com ara la recollida d’aliments per a Kosovo o la Trobada de Famílies de Centres d’Educació Especial de les Terres de l’Ebre.

En aquell any l’associació va aconseguir la Declaració d’Utilitat Pública per part del Ministerio del Interior, fet que va comportar l’obtenció de majors beneficis fiscals i socials. Així mateix, es va potenciar la qualitat dels serveis mitjançant l’assessorament extern de professionals altament qualificats en el camp de la disminució a Catalunya. Tot plegat va cristal·litzar en la realització d’uns treballs d’investigació, conjuntament amb l’INARP i la Fundació Ave Maria, presentats en diferents congressos europeus.

Finalment, en el marc de la Fira de Mostres d’Amposta, APASA va fer un reconeixement públic a la tasca ciutadana i de l’Ajuntament d’Amposta, testimoniat en els tres alcaldes democràtics. També es va fer un reconeixement, personalitzat en la treballadora més antiga, a la tasca humana, educativa i assistencial de tot el personal dels serveis de l’Associació, que és el capital més valuós de què es disposa.