Select Page

EDUCACIÓ ESPECIAL

El Centre d’Educació Especial l’Àngel és una escola d’àmbit comarcal.
La modalitat d’escolarització pot ser complerta al CEE o compartida amb una escola ordinària del municipi o comarca.
L’escolarització va dels 3 als 21 anys i engloba les següents etapes:
• Ed. Infantil
• Ed. Primària
• Ed. Secundària
• Ed. Post-obligatòria

L’horari de l’escola és de dilluns a divendres de 9h a 12 h i de 15 a 17 h, essent de 12 h a 15 h la franja de menjador i lleure. S’ofereixen des de l’entitat APASA els següents serveis:
• Menjador
• Transport escolar
• Grup de recolzament familiar
• AMPA
• Altres serveis (dentista, perruqueria, podolèg…)

El projecte educatiu del CEE l’Àngel es basa en 3 eixos claus:

Competències bàsiques

Estimulació multisensorial i snoezelen

Inclusió a la comunitat

Competències bàsiques. Es treballen de manera transversal i significativa per a l’alumnat en les diverses activitats que es realitzen diàriament. Les competències bàsiques són les següents:
• Competència matemàtica
• Comunicativa, lingüística i audiovisual
• Tractament de la informació i competència digital
• Artística i cultural
• Aprendre a aprendre
• Social i ciutadana
• Autonomia i iniciativa personal
• Coneixement i interacció amb el món físic

Estimulació multisensorial i snoezelen. Es treballa mitjançant diverses activitats:
• Teràpia assistida amb animals
• Sessions a l’aula Snoezelen
• Musicoteràpia
• Banys terapèutics
• Tallers sensorials

Inclusió a la comunitat. És un dels eixos clau del projecte educatiu del centre i es porta a terme mitjançant diverses activitats:
• Projecte “Aprendre Compartint”
• Pla de consum de fruita i llet
• Roda de teatre comarcal
• Activitats esportives en entorns comunitaris
• Sortides pedagògiques
• Activitats lúdiques
• Colònies