Select Page

Programa de formació interna i externa

Els espais Snoezelen són un recurs molt important en l’atenció a les persones dels diferents serveis de l’entitat. Aquests espais són un element més que ens ajuda a la millora de la qualitat de vida , missió d’Apasa. La intervenció multisensorial i Snoezelen possibilita un augment en el desenvolupament integral de totes les persones ateses, a la vegada que aporta una millora en el seu benestar general.

Els objectius que volem aconseguir van dirigits a potenciar capacitats cognitives, millores terapèutiques, o a proporcionar moments d’oci i lleure.

Les activitats d’estimulació multisensorial les portem a terme en qualsevol AVD – depenent del nivell d’afectació de la perosna – en entorns naturals propers i,també, en entorns dissenyats tècnicament amb aparells sofisticats que produeixen diferents estímuls de naturalesa diversa (vibratoris, vestibulars, tàctils, propioceptius, visuals i auditius). A aquests entorns els denominem espais Snoezelen.

Els espais Snoezelen permeten realitzar l’estimulació de manera controlada i adequada a la capacitat de resposta de la persona, facilitant que pugui centrar l’atenció, afovorint a la concentració, la comunicació i la interacció, a la vegada, proporcionant un ambient realaxat i d’estabilitat corporal.

Tota la intervenció multisensorial programada es porta a terme mitjançant sessions individuals i grupals. Aquestes sessions es realitzen en forma de tallers, a les pròpies aules on es troben els usuaris i usuaries amb diferents elements d’estimulació o en l’espai snoezelen ( espai o habitació especialment dissenyada per a la realització d’aquesta intervenció).