Transparència

APASA, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual i per coherència amb la nostra missió i valors, aposta per ser una organització sostenible, eficient, responsable, compromesa èticament i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern ( Llei 19/2013 de 9 de desembre ), i més enllà d’aquesta obligació legal, per què creiem que hem d’oferir una informació clara i transparent sobre com es goberna i gestiona l’entitat.

*Si voleu qualsevol informació addicional o aclariment sobre la informació publicada, ens podeu fer arribar una sol·licitud al contacte.