Select Page

Servei de Teràpia Ocupacional Santa Bàrbara

El Centre Ocupacional Santa Bàrbara és un Servei de Teràpia Ocupacional concertat. Està ubicat a la localitat de Santa Bàrbara, a un espai de l’edifici del Centre Cultural al c/Mare de Deu de Montserrat, 28 i disposa de 24 places. L’àmbit d’actuació és la comarca del Montsià.

Aquest projecte ha estat possible realitzar-lo mitjançant el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la nostra entitat i ens permet fer ús de les instal·lacions del Centre Cultural a curt i mig termini. A les instal·lacions d’aquest trobem biblioteca, aula d’informàtica, sala d’actes, bar i restaurant.

És un servei diürn que té com a finalitat proporcionar una assistència integral i de qualitat a les persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i amb diferents necessitats de suport i que han estat valorats per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’autonomia personal (SISPAP).

L’horari del Centre Ocupacional és de 40 h/setmanals, 8 hores diàries de dilluns a divendres, en règim de jornada continua en horari de 09:00h a 17:00h

S’ofereix la possibilitat de quedar-se a dinar oferint el servei de menjador com un servei opcional per tots aquelles usuaris que ho necessiten. L’ àpat el fan al restaurant “La Llar “ubicat a les mateixes instal·lacions del Centre Cultural.

L’horari d’atenció directa a les persones en discapacitat intel·lectual és de 20h setmanals dedicades a treballar l’àrea d’ajustament personal i social de cada usuari, i d’altres 20h setmanals dedicades a treballar l’àrea d’ocupació terapèutica.

Per aconseguir-ho es treballa amb dos objectius claus:per una banda, donar-los-hi ocupació terapèutica mitjançant la tasca ocupacional i per una altra, oferir la oportunitat de realitzar activitats d’ajustament personal les quals els ajuden a mantenir i/o desenvolupar la seva autonomia personal i social. Tots dos objectius estan contemplats dintre del Pla Individual de Suport (PIS) de cadascun d’ells, el qual determina els objectius que es plantegen aconseguir en les diverses àrees de qualitat de vida oferint els suports necessaris per aconseguir-ho i així millora la seva vida. Per portar-ho a terme s’ utilitzada la metodologia de treball PCP (Planificació Centrada en la Persona) on se li dona veu a la persona en discapacitat intel·lectual i també s’implica a la família amb el suport dels professionals del servei.

Les tasques ocupacionals són un conjunt d’activitats amb un marcat matís laboral que tenen per objectiu mantenir-los ocupats amb una tasca que serveixi per alguna cosa, que sigui funcional, amb diferents nivells de dificultat, on se’ls hi respecta el seu ritme de treball i on finalment es puguin adonar de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori.

Les activitats ocupacionals que es porten a terme són  les següents:

-Mapei (empresa material de la construcció): posar enganxines a sacs material, pots silicona, poals, carpetes màrqueting,
-YKK (Empresa de cremalleres)
-Blisters medicació
-Manualitats (sobres gratificació setmanal i lligades a les festivitats: St. Jordi, festival de Nadal, St. Joan, Castanyada..)

 

Les activitats d’ajust personal són l’altre eix fonamental de la Teràpia Ocupacional. Potenciar l’ajust personal amb l’objectiu de promoure la millora en la qualitat de vida de les persones; per aquest motiu es realitzen un conjunt d’activitats que els ajuden a mantenir i/o desenvolupar la seva autonomia i a participar en la vida comunitària.

En relació a les activitats d’ajust en algunes d’elles, participen de la vida comunitària fent ús d’algunes instal·lacions Municipals i serveis comunitaris:

  • Desplaçament sols (amb un aprenentatge previ) per anar a comprar, tirar reciclatge, assistir a classes de ball.
  • Utilitzar la biblioteca del Centre Cultural per fer classes d’informàtica.
  • Activitats per millorar la salut: natació, rem i psicomotricitat

 

Altres activitats es realitzen en grups reduïts de diferents tipus, com: psicomotricitat, taller d’estètica i manicura, tallers didàctics, estimulació cognitiva, teatre i caninoteràpia.

Totes les activitats que es porten a terme, per aconseguir-ho, estan dintre del Programa General del servei; el qual és revisa anualment.

També fem accions per promoure la participació de les famílies ja que són la base de l’organització i formen part del nostre projecte.

Donem suport i promovem un treball conjunt per a la defensa dels drets de la persona amb discapacitat intel·lectual, donant l’atenció i els suports necessaris per a la millora de la seva qualitat de vida i la seva inclusió social.

Tot això és possible perquè comptem amb un equip de professionals formats, implicats i compromesos amb la missió d’ APASA.