Select Page

Qualitat

Emmarcat en l’esperit de millora contínua i d’oferir la millor Qualitat possible en els diferents serveis d’Apasa, l’entitat al juny del 2012 APASA ha estat acreditada en el Primer Nivell de Qualitat de FEAPS, el nivell de COMPROMÍS. Aquest és el principi d’un llarg camí que ha de conduir a l’Excel.lència el quart i darrer nivell en les acreditacions de Qualitat de l’entitat Feaps (Federació d’entitats de Persones amb Discapacitat Intel.lectual a nivell de territori espanyol).

APASA al 2010 va constituir un Comitè d’autoavaluació en Qualitat, format per professionals de l’entitat, representants dels usuaris i representants de les famílies, concretament: tres familiars d’usuaris dels diferents serveis, dos alumnes de l’escola, dos usuaris del centre ocupacional i llar, les directores, coordinadora i director dels diferents serveis de l’entitat, el cap de recursos humans i el director gerent sota la supervisió externa de l’assessor de qualitat de Feaps. També s’han fet consultes a la resta de personal i s’ha donat coneixement a la Junta de Govern.

La Qualitat Feaps és el resultat d’una interacció entre tres components essencials: Qualitat de Vida, Qualitat de Gestió i Ètica. Cap d’ells pot faltar o tenir un desenvolupament molt diferent als altres dos.

Qualitat de vida

 • Individual: Benestar emocional – Relacions interpersonals Desenvolupament personal – Benestar físic Benestar Material – Autodeterminació – Drets Inclusió Social.
 • Familiar: Suport relacionat amb la discapacitat Benestar físic / material – Benestar emocional. Ser pares – Interacció familiar.Qualitat de Vida:

Qualitat en la Gestió

 • Orientació al client
 • Orientació als resultats
 • Lideratge
 • Desenvolupament i implicació de les persones
 • Aprenentatge i millora continua
 • Desenvolupament d’aliances
 • Processos
 • Responsabilitat social

Ètica

 • Envers les persones: dignitat i valor de la persona, Igualtat
 • Envers les famílies: Igualtat, Base d’inclusió

Envers les organitzacions : Servei, Suport mutu, Reivindicació, Participació, sense ànim de lucre i transparència.

Al final del 2011 s’havia ja conclòs el procés d’Autoavaluació. Desprès de 10 reunions, s’ha realitzat un informe de fortaleses i debilitats de l’entitat en els diferents aspectes analitzats. Fruit d’aquesta autoavaluació s’ha elaborat un Pla de Millora a realitzar entre el 2012 i el 2014.