Select Page

Pla Estratègic

OBJECTIUS : Pla Estratègic 2016 – 2020

Línia d'Acció 1
  • Creació de Nous Serveis i adequar serveis existents
Línia d'Acció 2
  • Incrementar l’índex de qualitat de vida dels usuaris i usuàries
Línia d'Acció 3
  • Implantar la Metodologia Snoezelen
Línia d'Acció 4
  • Implantar la Gestió per Processos
Línia d'Acció 5
  • Gestió del Programa del Voluntariat