Select Page

Grup de suport i recolzament familiar

Degut a les diferents necessitats de les famílies que formen part d’APASA, actualment existeixen dos Grups de Suport a l’Entitat.

El primer grup de suport està composat per familiars d’usuaris de Residència, Taller Ocupacional i Llar- Residència, és a dir, serveis d’adults i està dinamitzat per la treballadora social i una ATE. Ens trobem un dijous al mes de 19h a 21h. Durant la primera hora té lloc la xerrada, sessió o taller i durant la segona hora es fa un berenar, el qual el prepara un familiar i es de forma rotativa. Les sessions es porten a terme a l’Escola 2 i les poden realitzar o bé les dinamitzadores o bé professionals externs i/o interns.

El segon grup de suport està composat per familiars d’alumnes d’escola i està dinamitzat per la treballadora social i una educadora. Ens trobem un dimarts al mes de 15h a 16:30h i el funcionament és similar al del Grup de Suport d’Adults a diferència que, en aquest grup, no es fa berenar. Les sessions es porten a terme a la Llar l’Ullal i consisteixen o ve en xerrades de temes proposats pels membres, o ve en tallers més dinàmics en els quals es posen en pràctica conceptes més teòrics.

En els dos grups, a principi d’any, es fa una pluja d’idees sobre temes que els agradaria tractar.