Select Page

Això ha de Canviar

A Apasa treballem per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (PDID) i per millorar la seva qualitat de vida oferint-los entorns, suports i oportunitats, des del compromís ètic i la bona pràctica.
És per això que l’Espai de Reflexió Ètica (Eress Apasa) ha el·laborat llibret «Això ha de canviar». Un llibret il·lustrat per Hernan en H, Del Terreno, amb el que ens hem volgut sumar al projecte Amposta Ciutat Diversa, impulsat per l’Ajuntament d’Amposta. Un projecte que vol posar de relleu com la diversitat, en el seu sentit més ampli, ens enriqueix com a societat. El projecte, ens ha de servir per posar en valor la diversitat com una oportunitat i per sensibilitzarà a la societat sobre les problemàtiques que existeixen per alguns col·lectius.
Les PDID, molt cops, pel fet de tenir discapacitat no poden decidir sobre les coses de la seva vida: ja sigui perquè no tenen es suport i les oportunitats adequats i/o a l’abast, o bé perquè hi ha persones que creuen que no són capaces de poder decidir sobre la seva vida i les seves relacions. Però totes les persones, encara que siguem diferents en quan a capacitats, lloc de procedència, cultura… tenim els mateixos drets i ningú ens pot limitar el dret a la llibertat i intimitat, ni fer-nos reprimir els sentiments, ni les ganes de saber.
Per poder exercir la llibertat, les PDID, necessiten respecte i, de vegades, suport.
Tothom ha de poder sortir a fer un cafè amb qui vulguin, ha de poder seure al sofà al costat de qui els hi apeteixi, ha de poder fer-se una abraçada o un petó amb la persona que estimen… I ningú pot privar a les persones d’aquests drets, perquè són necessaris per a que puguem tindre una vida feliç i plena.
D’aquí surt la idea de «Això ha de canviar», perquè està a les nostres mans i perquè és la nostra responsabilitat garantir que se’ls respecta la seva dignitat com a persones.