Select Page

Llar - Residència l'Àngel

La llar-residència l’Àngel es va crear amb la intenció d’oferir acolliment residencial a 16 persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual amb diverses necessitats de suport.
La llar està situada al mateix conjunt d’instal·lacions d’APASA. Va ser inaugurada al 2003.

La finalitat a perseguir i mantenir al llarg de la vida de la llar és que els residents puguin sentir aquest espai com a propi i puguin conviure amb els companys i auxiliars aconseguint així cobrir les necessitats bàsiques de cada persona i oferir el recolzament que ajudi per a tenir una bona qualitat de vida.
Per aquestes raons, la llar realitza programes de vida i activitats individualitzades, personalitzades i grupals que van modificant-se en funció de les demandes, desitjos i mancances dels residents, lligades als temps que vivim.
Es potencia l’autodeterminació, el manteniment de l’autonomia personal , que ens fa sentir independents, així com el benestar emocional, propiciant la felicitat.
El servei te en compte el moment vital en que es troba cada resident, pel que s’han fet estudis i projectes al respecte per a un intervenció orientada a a l’anomenada qualitat de vida, tenint presents que hi ha persones gran i/o en processos de demència..
Des de la llar donem molta importància a l’atenció a les famílies. S’ofereix i potencia el vincle existent. Així mateix, s’acull a les famílies en circumstàncies en que es mostren dificultats per a gestionar allò a veure amb el familiar atès i ofereix el recolzament necessari.
El personal de la llar són les persones referents per als residents i amb qui expressen sentiments, inquietuds, angoixes, considerant la seua sensibilitat clau per a desenvolupar una bona feina. Al personal li agrada i gaudeix de participar en el tarannà i la vida diària dels residents. Gràcies a la diversitat d’aquest equip i de l’esperit de millora constant, s’intenta aconseguir la màxima qualitat de vida i benestar dels residents i les seves famílies.