Select Page

Servei de Teràpia Ocupacional l'Àngel

 

El Centre Ocupacional L’Àngel és un Servei de Teràpia Ocupacional concertat. Està situat a la planta baixa de la Llar L’Àngel, en el mateix conjunt d’instal·lacions d’ APASA i disposa de 51 places.

És un servei diürn que té com a finalitat proporcionar una assistència integral i de qualitat a les persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i amb diferents necessitats de suport i que han estat valorats per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’autonomia personal (SISPAP).

Usuari efectuant comptatge assistit per plantilla
Ususaris etiquetant sacs de paper

L’horari del Centre Ocupacional és de 40 h/setmanals, en règim de jornada continua en horari de 09:00h a 17:00h

S’ofereix la possibilitat de quedar-se a dinar oferint el servei de menjador com un servei opcional per tots aquelles usuaris/ famílies que ho necessiten.

L’horari d’atenció directa a les persones en discapacitat intel·lectual és de 20h setmanals dedicades a treballar l’àrea d’ajustament personal i social de cada usuari, i d’altres 20h setmanals dedicades a treballar l’àrea d’ocupació terapèutica.

 

Per aconseguir-ho es treballa amb dos objectius claus: per una banda, donar-los-hi ocupació terapèutica mitjançant la tasca ocupacional i per una altra, oferir la oportunitat de realitzar activitats d’ajustament personal les quals els ajuden a mantenir i/o desenvolupar la seva autonomia personal i social. Tots dos objectius estan contemplats dintre del Pla Individual de Suport (PIS) de cadascun d’ells, el qual determina els objectius que es plantegen aconseguir en les diverses àrees de qualitat de vida oferint els suports necessaris per aconseguir-ho i així millora la seva vida. Per portar-ho a terme s’ utilitzada la metodologia de treball PCP (Planificació Centrada en la Persona) on se li dona veu a la persona en discapacitat intel·lectual i també s’implica a la família amb el suport dels professionals del servei.

Usuari efectuant comptatge assistit per plantilla
Ususaris etiquetant sacs de paper
Les tasques ocupacionals són un conjunt d’activitats amb un marcat matís laboral que tenen per objectiu mantenir-los ocupats amb una tasca que serveixi per alguna cosa, que sigui funcional, amb diferents nivells de dificultat, on se’ls hi respecta el seu ritme de treball i on finalment es puguin adonar de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori.

Per portar-ne a terme, algunes de elles, comptem amb la col·laboració, des de ja fa molts anys, d’algunes empreses de la comarca, com són YKK (empresa de cremalleres) i Química Clínica Aplicada (empresa farmacèutica)

Altres tasques ocupacionals són:

Elaboració/acabament de detalls de cerimònia.

Confeccionar detalls i material multisensorial per regalar i vendre, elaborats amb roba reciclada.

Manteniment ( neteja i cuina, porteria, recollida selectiva…)

Manualitats (sobres gratificació setmanal i lligades a les festivitats: Sant Jordi, Sant Joan, Castanyada…)

 

 

Les activitats d’ajust personal són l’altre eix fonamental de la Teràpia Ocupacional. Potenciar l’ajust personal amb l’objectiu de promoure la millora en la qualitat de vida de les persones; per aquest motiu es realitzen un conjunt d’activitats que els ajuden a mantenir i/o desenvolupar la seva autonomia i a participar en la vida comunitària. En relació a les activitats d’ajust personal algunes d’aquestes, es fan a la comunitat, fent ús d’ instal·lacions municipals: gimnàstica, natació i rem. Altres activitats es realitzen en grups reduïts de diferents tipus, com: l’equinoteràpia, psicomotricitat, musicoteràpia, taller de cuina, taller d’estètica i manicura, tallers didàctics, estimulació cognitiva, informàtica, ball de saló, teatre i sessions individualitzades a la sala Snoezelen.

Totes les activitats que es porten a terme, per aconseguir-ho, estan dintre del Programa General del servei; el qual és revisa anualment.

També fem accions per promoure la participació de les famílies ja que són la base de l’organització i formen part del nostre projecte.

Tot això és possible perquè comptem amb un equip de professionals formats, implicats i compromesos amb la missió d’ APASA.

Usuari efectuant comptatge assistit per plantilla