Select Page

Oferta Formativa

 

 

Una de les prioritats fonamentals d’APASA, és poder contribuir amb la formació de professionals del sector. Des de l’entitat estem convençuts que si les persones que treballem per a usuaris i familiars amb algun tipus de discapacitat, dependència o una altra alteració estem ben formats, podrem oferir una major qualitat en el nostre treball. D’aquesta manera, és important poder contribuir a crear fòrums de debat, de formació, d’intercanvi d’idees entre professionals, de manera que unint sinèrgies puguem oferir una qualitat cada vegada més elevada en la intervenció que realitzem en els nostres centres de treball.

•    És en aquest marc que situem ja des del 2006 les Primeres Jornades Estatals d’Estimulació Multisensorial, que es van realitzar a Amposta i van reunir quasi 250 professionals de diferents punts de l’Estat espanyol interessats en intercanviar experiències i aprendre sobre el tema.

•    Els dos anys següents (2007 i 2008) APASA va organitzar a Deltebre cursos de formació sobre l’estimulació multisensorial, amb un gran èxit d’assistència.

•    L’any 2009 es van realitzar les II Jornades Internacionals d’Estimulació Multisensorial i Snoezelen, on tinguérem la satisfacció de comptar amb la presència d’Ad Verheul (creador del concepte snoezelen) i de la Dra. Krista Mertens, de la Universitat de Berlín i en aquell moment també presidenta d’ISNA (International Snoezelen Association).

•    El 17 i 18 de novembre de 2011 es realitzen les III Jornades Internacionals Snoezelen. Uns 170 professionals d’arreu de l’estat espanyol hi participaren. A més, es va comptar amb la presència del Sr. Maurits Eijgendaal, Dinamarca, President d’ISNA, i de la Sra. Monique Carlotti, represetnant d’ISNA a França. En aquestes jornades es presentaren diferents experiències pràctiques així com evidències teòriques sobre la intervenció Snoezelen que es realitza en diferents camps: persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb demències i Alzheimer, persones amb patologia dual, en el camp de l’atenció primerenca i en el camp de l’educació.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL SNOEZELEN:

La intervenció en Espais Snoezelen o sales d’Estimulació i Relaxació Multisensorial, es porta a terme a més de 35 països arreu del món des de fa més de 40 anys. L’origen d’aquest treball es situa a Holanda i està molt arrelat a tots els països nòrdics, Estats Units, Canadà, Austràlia, etc. Es tracta d’oferir, en un espai especialment dissenyat, i amb aparells específics, diferents estimulacions sensorials a persones que per si soles no en podrien gaudir. Aquest treball ofereix a la persona un augment en el seu benestar emocional, una millora en la seva comunicació, facilita el que es donin conductes més adaptades a cada situació; i, a la vegada, disminueix la presència de conductes que poden provocar malestar a la persona, es minva el tancament i l’aïllament. En definitiva, es tracta d’una intervenció que contribueix de manera clara a millorar la qualitat de vida de les persones, però també, com molts estudis demostren, es millora també el benestar emocional del personal que realitza les sessions. EL Consell de Direcció de l’Associació Internacional Snozelen compta amb 15 membres d’arreu del món, essent la representant d’Espanya una persona d’Apasa.

ASSOCIACIÓ SNOEZELEN ESPANYA:

En el marc de les III Jornades Internacionals Snoezelen organitzades per Apasa al novembre del 2011 es constitueix i es presenta la Delegació espanyola de l’Associació Internacional Snoezelen. ISNA-Espanya és una associació sense ànim de lucre constituïda per professionals de diferents parts de l’estat espanyol, llur missió és difondre, formar, assessorar i investigar al voltant de la intervenció i el concepte Snoezelen, per tal de millorar el projecte vital de qualsevol persona.

Pla de Formació:

Seguint el Pla Formatiu avalat per l’Associació Internacional snoezelen, ISNA, des D’APASA s’ofereixen els 3 mòduls de formació que capaciten a un professional en la intervenció snoezelen. Reconeguda i avalada per ISNA. És fonamental que tota entitat i persona que professionalment exerceixi part de la seva intervenció en les Sales Snoezelen estigui formada i capacitada. D’aquesta manera, s’oferirà qualitat en la intervenció, amb garanties fiables d’oferir a la persona l’atenció adequada per a proporcionar Benestar Emocional, Relaxació, Desenvolupament Cognitiu, i en definitiva, millora en la seva Qualitat de Vida. Aquesta Pla formatiu atorga la titulació reconeguda per ISNA ESPAÑA i ISNA sobre Capacitació en Intervenció Snoezelen.