Select Page

1984-1989

L’any 1984 s’obtingué l’autorització provisional de l’Escola d’Educació Especial per part del Departament d’Ensenyament. Aquell mateix any es va celebrar la primera conferència sobre incapacitació i tutela a càrrec de l’Associació ASTAFANIAS de Tarragona, a fi de donar resposta a la preocupació de les famílies pel futur dels seus fills. En aquella mateixa època l’entitat va catalanitzar el seu nom. D’aquesta manera, va passar a denominar-se: “Associació de Pares d’Alumnes Subnormals d’Amposta“.

Una bona prova de l’evolució de l’entitat fou l’aprovació, l’any 1985, del projecte de Centre de Dia i Residència: És l’inici d’un somni fet realitat. Cal afegir que durant aquest temps es van continuar realitzant actes benèfics envers l’Associació (com ara un ball a càrrec dels Sherpas i els Juniors, o la celebració d’un partit d’handbol)

 

Estand Fira Amposta
Vehicle Caixa Tarragona

Durant els primers 10 anys de l’entitat una de les tasques més importants tant de pares com de professionals fou la de sensibilitzar la societat de la problemàtica de la persona amb discapacitat intel·lectual i el seu entorn. Aquest objectiu es va poder aconseguir mitjançant actes com la participació en la Fira d’Amposta -amb la mostra i venda de productes realitzats al Taller Ocupacional-, la realització per primer cop de pràctiques educatives als serveis d’APASA o la participació de l’entitat en el II Congrés d’ASTAFANIAScelebrat a Tortosa.

Des del 1986 fins 1988 es van produir molts canvis a la institució, com ara l’autorització definitiva de l’Escola d’Educació Especial amb una aula concertada amb el Departament d’Ensenyament, o l’aportació econòmica de la Diputació de Tarragona per a la construcció del nou centre. Cal reconéixer en aquest sentit l’aportació especial del president de la Comissió de “Sanidad y Servicios Sociales” de la Diputació i Alcalde d’Amposta, el Sr. Joan Roig i Grau, qui també va aconseguir un acord amb la Generalitat de Catalunya per la construcció de la Residència per a profunds.

Colònies
Centre de Dia

En aquell mateix període es va produir la incorporació d’APASA aAPPS (Federació Catalana Pro Persones amb Disminució Psíquica), la donació d’un vehicle adaptat per part de Caixa de Tarragona -fet que va facilitar el transport a nivell comarcal-, l’inici dels tràmits per tractar la incapacitació d’una noia atesa al Centre o la realització per primer cop de Colònies al Poble nou del Delta… però sens dubte el fet més remarcable fou l’inici de la construcció del Centre de Dia de propietat municipal, l’any 1988, a la zona dels Xiribechs. Un altre copAPASA tornava als seus origens, però amb unes condicions molt millors. El camí encetat pels pares i els seus col·laboradors començava a fer-se realitat.