}
+34 977 704 636 info@apasa.org

Llar - Residència l'Àngel

La Llar-Residència l’Àngel es va crear amb la intenció d’oferir acolliment residencial a persones majors d’edat amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport. L’objectiu general és obtenir una atenció integral i normalitzadora a la pròpia vida diària d’aquests.

La llar està situada en el mateix conjunt d’instal·lacions d’APASA, concretament, el Centre Ocupacional i aquesta formen l’edifici més nou que es va construir i es va posar en funcionament l’any 2003.

La finalitat a perseguir i mantenir al llarg de la vida de la llar és que els usuaris puguen sentir aquest espai com a propi i puguin conviure amb els companys i monitors aconseguint així cobrir les necessitats bàsiques de cada persona i a més poder oferir un recolzament que ajudi a tenir una bona qualitat de vida.

Per aquestes raons, la llar realitza programes de vida i activitats individualitzades i grupals que van modificant-se en funció de les demandes, desitjos i mancances dels usuaris i temps en el que vivim. Totes les persones que resideixen a la llar, assisteixen al centre ocupacional de 9 a 18h, de dilluns a divendres, quan aquests acaben la tasca o feina, es plantegen altres activitats que no van relacionades amb la dita tasca ocupacional però sí amb l’aprenentatge i manteniment de l’autonomia personal i coneixements diversos.

Com ja s’ha anomenat, cada usuari té un Programa Individual de Suport amb uns objectius a treballar, però es comparteix l’interès de reforçar variades àrees relacionades amb l’autonomia a la llar , com prendre petites responsabilitats en la cura d’aquesta (per exemple, ajudar a posar la rentador, parar i llevar la taula..), salut i hàbits d’higiene, on es potencia la independència i poder fer de l’usuari, així com activitats didàctiques que poden ser de molt tipus, des de tallers on es treballa l’escriptura, les emocions i identificació d’aquestes, jocs i exercicis d’expressió corporal, tallers audiovisuals, com l’ús de la Saleta d’Estimulació Multisensorial com un lloc per a l’experimentació amb els sentits.

Les activitats que es realitzen en cap de setmana estan impregnades d’un ambient lúdic i de relax, com per a tota persona. Són els moments on el ritme de vida canvia i s’aposta per activitats que satisfan i són plaents per als usuaris i que impliquen inclusió social com és anar al cinema, assistir a aconteixements festius (fires, campionats esportius..), intentant donar, al mateix temps que es fan propostes, un paper actiu de participació per part de l’usuari en la presa de decisions al respecte de com organitzar el seu temps de lleure.

Des de la llar donem molta importància a l’atenció ofertada a les famílies. S’ofereix la possibilitat de fer trucades telefòniques a tots els usuaris, també, a aquells que disposin dels mitjans tecnològics adients se’ls ofereix la possibilitat d’utilitzar l’skype. Això ajuda a fomentar el contacte periòdic entre els usuaris i les seves famílies i reforçar el vincle familiar.

Així mateix, es dona suport emocional, tant a les famílies com als usuaris en diferents moments en que poden necessitar recolzament. Hi ha acompanyament al dol.

El personal de la llar som les persones de referència que els usuaris tenen en el dia a dia per a poder expressar els diferents sentiments, inquietuts i angoixes, considerem clau ser sensibles a aquests.

La Unitat també se n’ocupa d’oferir diferents serveis, entre els quals es poden destacar els acompanyaments mèdic, el servei d’odontologia, i diversos serveis estètics (perruqueria, esteticista, podòleg).

Així mateix, s’ofereix la possibilitat d’acompanyar al resident a fer compres d’objectes o necessitats personals si la família no se’n pot fer càrrec.

Aquí el personal es converteix en un mitjà de suport entre els nois/es i les seves famílies, intentem ajudar a les famílies i als usuaris i oferir-los el màxim benestar i comoditats.

Totes aquestes escenes no es podrien portar a terme sense un equip de treball format per persones a les que li agrada i gaudeixen de participar en el tarannà i vida diària dels usuaris. Gràcies a la diversitat d’aquest equip i de l’esperit de millora constant, s’intenta aconseguir la màxima qualitat de vida i benestar dels usuaris i les seves famílies.