Select Page

Retribucions

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

·Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament, segons l’Article 17.4 dels Estatuts.

·Les retribucions del personal directiu no excedeixen del 150% del salari establert per càrrecs anàlegs en els convenis d’aplicació al sector segons l’Article 34 dels Estatuts.