Select Page

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual ÍBERA

Equipament de la Xarxa Pública de Residències per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de l’Institut Català d’Assistència i Serveis socials (ICASS) del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya. La Gestió del Servei es fa des d’Apasa.

Acull a persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens i generalitzat. Persones que degut al seu elevat grau de dependència disposen d’un programa individualitzat d’atenció que ofereix atenció personal i social (mèdic, sanitari, psicològic i rehabilitador) destinat a cobrir totes les necessitats de la persona.

La programació general de la Residència Ibera gira al voltant de les finalitats generals del servei. Hi ha tota una àmplia programació adreçada a garantir i potenciar la realització de tasques i habilitats de la persona relacionades amb la seva Vida Diària. El servei residencial ha de garantir que la persona té satisfetes les seves necessitats bàsiques i alhora que es treballa per tal de potenciar el seu màxim nivell d’autonomia funcional.

Habitació de la residència de profunds
Contacte resident
A més, destacar tot un seguit d’activitats en la programació general del servei que tenen com a objectiu oferir a la persona activitats adequades a les seves capacitats i a les seves necessitats. D’aquesta manera, i donat que parlem de persones amb DI i necessitats de suport extens i generalitzat, i en molt casos amb alteracions sensorials importants, la línia vertebral de l’activitat de la persona i de funcionament del servei, gira al voltant d’activitats d’estimulació multisensorial que no tenen altre objectiu que millorar la qualitat de vida de la persona. A la pràctica, i dintre de la programació general, es treballa des de diferents intervencions, per exemple:

  • Activitats de la vida diària.
  • Entorns naturals.
  • Activitats al medi aquàtic.
  • Entorns adaptats. Tallers d’estimulació multisensorial.
  • Musicoteràpia.
  • Teràpia assistida per ponis i equinoteràpia. Teràpia assistida amb gossos.
  • Espai Snoezelen
La tercera branca fonamental de la Programació general és la d’incloure activitats destinades a la integració de la persona resident a la Comunitat. D’aquesta manera hi ha programacions tant setmanals com també mensuals i/o anuals dirigides a què la persona sigui partícip de l’entorn en el que viu: sortides al poble, sortides a la comarca, estades de dos dies en algun entorn adequat per a la persona, sortides al cinema,sortides a la platja, etc.
Comunitat