Select Page

La nostra entitat ha rebut una subvenció per part de Diputació de Tarragona de 23.183,25€ per tal de poder executar el projecte

 

PROMOURE LA SALUT PÚBLICA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL A LES TERRES DE L’EBRE

 

 

Aquest projecte consisteix en la realització de diferents cicles formatius durant l’any 2023 adreçats a les persones ateses, famílies i personal de la nostra entitat    i professionals del tercer sector externs a APASA interessats en la temàtica

 

Aquests cicle formatiu es desenvoluparà amb tallers presencials i xerrades, amb una durada adaptats a les característiques de les persones assistents, segons la seva tipologia i nivell de suport.

 

És treballarà transversalment amb les entitats anomenades anteriorment per poder promoure una atenció sanitària a nivell global de l’entorn familiar.

 

S’ha creat aquest programa de promoció de la salut pública per donar resposta a les mancances existents informatives i col·laboració amb els referents de salut de les Terres de l’Ebre per tal d’apropar la realitat del món de la discapacitat a l’àmbit de la salut i els seus professionals.