Select Page

Aquest mes de març, un total de 14 professionals han iniciat la Capacitació Internacional SNOEZELEN realitzant el MÒDUL I d’aquest procés formatiu, que té com principal objectiu donar les eines adequades als professionals per tal de poder generar Benestar Global a les persones ateses en els diferents serveis de l’entitat.

La formació s’ha portat a terme per Montse Cervellera – formadora acreditada per ISNA España i ISNA-MSE – i Eva Falcón Tormo formada i especialitzada en aquest tipus d’acompanyament a les persones.

El personal format ha expressat la seva satisfacció en tots els continguts compartits. La formació inclou una part pràctica molt important, el que permet integrar fàcilment tots els conceptes treballats en la mateixa.