}
+34 977 704 636 info@apasa.org

EDUCACIÓ ESPECIAL

Portem a terme agrupaments flexibles i desdoblaments en la realització d’algunes activitats per afavorir, prioritàriament, l’assoliment de les competències bàsiques: matemàtiques, llengua, medi, informàtica…

Treballem per Projectes i Centres d’interès per tal de dotar a tots els alumnes de diferents estratègies d’aprenentatge.

Prioritzem el desenvolupament de la comunicació mitjançant sistemes alternatius (pictogrames, expressions corporals…) per aquells alumnes que així ho necessiten.

Treballem amb l’activitat de la vida diària i el Programa de Diversificació Curricular de neteja i bugaderia, per tal de dotar als nostres alumnes de les habilitats primordials per al funcionament autònom en les tasques personals i de la llar.

L’estimulació multisensorial i snoezelen és un eix bàsic per fomentar la integració sensorial i el desenvolupament integral de la persona.

Es realitzen sessions de grup i/o sessions individuals per tal d’afavorir el desenvolupament harmònic dels alumnes i la integració dels coneixements, així com propiciar-los un estat de benestar.

Portem a terme sessions de musicoteràpia, teràpia assistida amb animals (amb ponis, cavalls, gossos), banys terapèutics, tallers sensorials i sessions a l’aula snonezelen per tal d’ajudar a l’alumne a millorar a nivell físic, cognitiu, afectiu i social.

 

Afavorim les relacions entre alumnes de les diferents escoles de la comarca mitjançant activitats pràctiques i funcionals.

Potenciem les sortides a la comunitat (teatre, museu, parc natural, supermercats, escola de ball, colònies…).

 

Promovem l’esport com a activitat de benestar i relació social en diferents entorns comunitaris, (piscina, rem, jornades esportives, campionats interprovincials…) per tal d’ajudar a l’alumne a millorar a nivell físic, cognitiu, afectiu i social, i a potenciar la inclusió social.

 

 

Curs 2015 – 2016

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Actv Complementària Caninoteràpia
Actv Complementària Teràìa amb ponis i cavalls 7
Actv Complementària Teràìa amb ponis i cavalls 7
Actv Complementària Teràìa amb ponis i cavalls
Actv Complementària Teràìa amb ponis i cavalls 7
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre

CANINOTERÀPIA

El curs 2015-2016 han realitzat l’activitat de caninoteràpia 13 alumnes, en Murray i India.

Les sessions han estat individuals o en petit grup als patis de les respectives escoles.

Els/les alumnes estaven molt motivats/des a l’hora de trobar-se amb els animals i s’ha vist una evolució en relació amb el tracte i la vinculació feta amb l’animal. Alhora també s’ha potenciat la comunicació i l’estimulació de tots els sentits. Ha estat un treball molt gratificant i global.

PISCINA

El CEE l’Àngel ha realitzat aquest curs l’activitat d’aigua. Aquesta es troba dins de les complementàries que aquest curs s’han ofert a l’alumnat. Aquesta activitat s’ha portat a terme a les instal·lacions de la piscina municipal de la localitat d’Amposta.

La intervenció que s’ha realitzat va adreçada a potenciar el desenvolupament general dels alumnes que hi ha participat. El treball ha tingut com a finalitat reforçar en l’alumne aspectes lligats a la seva psicomotricitat , comunicació, cognició i a les relacions interpersonals que s’estableixen en aquest entorn.

Depenent de les capacitats psicomotrius dels nadadors el treball s’ha adreçat a d’una banda, conèixer i/o millorar els estils de natació, i per d’altra ,   a aconseguir l’autonomia i independència   dins l’aigua dels mateixos. La metodologia que es fa servir, per buscar la màxima col·laboració activa per part del nadador, en totes les activitats que es plantegen, té com a base el concepte d’intervenció Halliwick.

El concepte Halliwick s’ha incorporat en la interacció amb l’alumnat a l’aigua des de fa dos cursos. Aquesta intervenció busca potenciar el domini corporal dins de l’aigua, sempre prioritzant, que la persona es senti segura i amb confiança per tal d’ adquirir el control del seu cos, amb el suport actiu just i adequat per part del professional/monitor que l’acompanya.

Aquesta activitat s’ha organitzat assistint a la piscina per grups, en tres dies diferents, d’octubre fins a maig. La freqüència per tant ,ha estat d’un cop per setmana. Han participat un total de 31 alumnes.

La valoració ha estat molt positiva per l’alumnat i també pels diferents professionals – mestres, educadores i fisioterapeutes -.

Amb aquesta activitat augmentem la felicitat i el benestar de l’alumnat i, com no, implícitament la millora de la seva qualitat de vida.

TERÀPIA AMB PONIS I CAVALLS

Un cop mes aquest curs alumnat de l’Escola d’Educació Especial l’Àngel ha realitzat l’activitat de teràpia amb ponis i d’hipoteràpia (treball fent munta amb cavall).

La teràpia amb ponis es desenvolupa en sessions que consten de tres parts:

  • Inici: apropament a l’animal. S’estableix el vincle amb l’animal, tocar-lo, acaronar-lo, raspatllar-lo. S’aprofita aquest moment per realitzar un treball psicomotriu (lateralitat mitjançant l’animal, motricitat fina amb diferents materials, esquema corporal…).
  • Intermitja: es realitzen activitats de conducció de l’animal. Es fan passejos amb carruatges per tot l’entorn natural proper a l’escola.

Es fan passejos a dalt del cavall, realitzant diferents exercicis , sempre adequats a les capacitats dels alumnes (treballar el volteig terapèutic, activitats de coordinació visomotora, etc).

S’aprofita tota l’estimulació sensorial que l’activitat proporciona a l’alumnat (vestibular, propioceptiva, olfactiva, tàctil, visual i auditiva).

  • Final: es el tancament de l’activitat. Es dóna menjar a l’animal premiant-lo pel seu esforç. Això potencia el vincle que s’estableix amb l’animal.

Tota aquesta intervenció afavoreix el desenvolupament cognitiu i psicomotriu l’alumne. A la vegada , potencia el desig de comunicació i interacció amb l’entorn, fomentant les relacions interpersonals amb els diferents participants . I com no, s’aconsegueix un major benestar a nivell global de la persona.

Aquest curs han realitzat l’activitat de teràpia amb ponis 14 alumnes i, 5 alumnes, han fet munta. La freqüència ha estat de dos sessions mensuals.

Amb la realització d’aquestes activitats aconseguim una millor connexió amb l’alumnat per potenciar el seu desenvolupament i el seu benestar, millorant la qualitat de vida.

TEATRE

Durant aquest curs hem realitzat l’activitat complementària de teatre a càrrec de Bienve Borràs. Han estat estones molt divertides durant les tardes, on l’alumnat ha pogut experimentar amb: l’expressió corporal, el ball, els jocs teatrals, les activitats de circ… A través de les dinàmiques individuals i grupals s’ha aconseguit que els alumnes interaccionen entre ells i amb l’entorn. A més, han pogut conèixer tots els recursos que ens proporciona el món del teatre.

Actv Complementària Caninoteràpia
Actv Complementària Caninoteràpia
Actv Complementària Teràìa amb ponis i cavalls 7
Actv Complementària Teràpìa amb ponis i cavalls
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre
Actv Complementària Teatre