}
+34 977 704 636 info@apasa.org

Durant aquest primer trimestre la responsable de prevenció de riscos laborals de la nostra entitat ha realitzat un curs Prevenció de Riscos Laborals (Recurs Preventiu) de 60 hores de durada a la Delegació de Sp. Activa d’Amposta.
El programa ha tractat, entre altres, riscos generals i específics, elements de gestió de la prevenció de riscos, primers auxilis i una part pràctica d’extinció d’incendi.