}
+34 977 704 636 info@apasa.org

APASA, representada pel seu Cap de Recursos Humans, Albert Carbonell, ha estat present a la reunió de la Taula del Tercer Sector de les Terres de l’Ebre, al Centre La Ribera (CF Lo Pont) de Deltebre, convocada per l’Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre, en la qual s’han treballat els objectius i possibles actuacions de la Taula, amb la idea de generar sinergies i aprofundir en el coneixement de les entitats del Tercer Sector Social del territori.