}
+34 977 704 636 info@apasa.org

La Fundació Bancària La Caixa ha concedit una subvenció de 36.000€ al Projecte El mundo de las emociones. Programa Mindfulness y estimulación sensorial tipo Snoezelen a través de Realidad Virtual, para el apoyo psicosocial a persones en cuidados paliativos o final de vida que ha presentat APASA en col·laboració amb la Fundación INTRAS de Valladolid a la convocatòria “ Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment , a la discapacitat i a la malaltia 2018.

El projecte es portarà a terme a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa i a un Hospital de Salamanca. L’objectiu del projecte és contribuir a que les cures pal·liatives o del final de la vida tinguin un enfocament d’atenció integral, donant resposta tant a les necessitats físiques, com psicològiques, socials i espirituals. Es tracta de complementar les cures pal·liatives, reforçant el suport social i emocional al pacient i als seus familiars, amb tècniques innovadores com són el Mindfulness i l’estimulació Snoezelen.

El passat dilluns dia 4 van signar el conveni la Presidenta d’APASA, la Sra. Mercè Barberà, i el Director Territorial per a Catalunya de CaixaBank, Sr. Jaume Masana.