}
+34 977 704 636 info@apasa.org

El Club Esportiu l’àngel-APASA publica els resultats de l’enquesta de satisfacció dels esportistes i les seves famílies d’aquest any 2017, així també la comparativa amb l’anterior enquesta de satisfacció del servei del 2014.
Cal destacar que la puntuació global del club s’ha millorat tant en l’àmbit de famílies com d’esportistes

Resultats enquesta famílies sobre el Cub Esportiu – 2017 Resultats enquesta esportistes sobre el Club Esportiu- 2017

Comparativa enquestes famílies sobre Club Esportiu Comparativa enquestes esportistes sobre Club Esportiu