}
+34 977 704 636 info@apasa.org

El passat mes d’octubre la Residència Ibera dintre del seu Pla formatiu ha iniciat una proposta novadora quant a formació del seu personal. Es tracta d’un curs d’iniciació al Reiki.
El Reiki no és només un mètode de teràpia alternativa sino que també és una eina pel propi creixement personal i alhora també una eina de comunicació molt útil quan la paraula no serveix. Un cuidador/a iniciat en Reiki compta amb unes eines per poder comunicar-se amb les persones amb discapacitat sense necessitat de parlar, només amb el contacte o senzillament la mirada. Quan s’aplica com a mètode de teràpia els efectes sempre son positius, tot i que per cada persona poden ser diferents. N’hi ha que milloren la qualitat del son, d’altres l’aprenentatge, d’altres la memòria, etc.
Cal destacar que la proposta formativa no va dirigida tant perquè els cuidadors apliquessin teràpia als usuaris del centre sinó més aviat com una eina de comunicació amb ells, per fer més agradable els moments de contacte més íntim, els àpats, el moment d’anar a dormir, etc. I també és una proposta perquè ela mateixos cuidadors/es tinguin una eina per poder “descongestionar” els moments de saturació que aquest tipus de feina comporta.

Curs d’iniciació Reiki