}
+34 977 704 636 info@apasa.org

Els passats dies 21,22,23 i 24 de Novembre es va realitzar una formació respecte a la Filosofia de Cures en la Metodologia Humanitude adreçada al personal d’atenció directa dels serveis residencials d’APASA.
La Sra. Amèlia Martins, Doctora en Psicòloga i treballadora social, i el Sr. David Sierra, fisioterapeuta, tots dos formadors acreditats i reconeguts, especialistes en aquesta metodologia, van ser els encarregats de dur a terme la formació els dies 20 i 21 al servei de residència i els 22 i 23 al de les llars-residències.
Aquests provenen de Portugal i França, respectivament, el que ha aportat la possibilitat de veure com es treballa a altres llocs del món.
Els objectius d’aquest curs van ser, a més de comprendre la filosofia en si, aprendre a aplicar les tècniques de la cura i relacionals creades per Gineste i Marescotti, fundadors d’aquest mode de dur a terme les cures i la realització d’hàbits, en aquesta ocasió, d’higiene, de la manera més respectuosa possible.
Aquesta metodologia dóna rellevància a diferents punts. Subratlla la importància d’avaluar i adequar el nivell de cures més òptim, tenint en compte les capacitats relacionals i físiques de la persona. També aplicar i aprendre a donar importància als pilars en què es basa la filosofia, sent la mirada, la paraula i el contacte claus. Destaca la necessitat d’aplicació de la captura sensorial en la cura de persones, sobretot les més vulnerables. I per últim, identificar les dificultats relacionades en la intervenció, que dificulten la relació en el moment anomenat.
Fou una formació que partia de la pràctica, ja que va haver-hi una primera part d’observació de les intervencions del personal d’atenció directa, i després una segona part de formació teòrica en relació al fet observat. Per tant, es va partir de situacions reals per a treballar en la teoria i es va fer ús d’aquesta per a la millora professional diària, arribant a l’objectiu de fer sentir bé a les persones ateses.
Aquesta formació adreçada especialment al personal d’atenció directa dels serveis residencials d’Apasa, actualment, és fonamental, donat que la major part dels usuaris es troben en un nivell de dependència que va en augment, fet que genera l’oferiment de les assistències diàries cada cop amb més qualitat i, com diu la paraula, amb tota la “Humanitud” que sigui possible.