}
+34 977 704 636 info@apasa.org

Les llar-residències L’Àngel i L’Ullal fan públics els resultats de dues enquestes adreçades a les famílies per tal de millorar la qualitat de vida i del servei..
La “ESCALA DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR”, Giné & cols. (2013), amb resposta a l’Àngel de 9 famílies dels 15 residents i a L’Ullal de 7 famílies dels 12 residents.
Els resultats indiquen que gran part de les famílies mostren necessitat d’algun tipus de suport, ja sigui assessorament legal com emocional.
Moltes famílies manifesten estar unides i, encara que han sentit dificultats en algun moment, valoren que, tant el seu familiar amb DI com cadascun dels seus membres, tenen benestar emocional. La majoria indiquen tenir coberta l’atenció sanitària i les necessitats que deriven d’aquesta. També s’assenyala que és la sexualitat el valor del que menys es parla al domicili familiar.
“ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMILIAR” realitzada per la pròpia entitat . Destacarem diferents puntuacions de varis dels ítems de l’enquesta. El 92% de les famílies d’usuaris de L’Ullal valoren amb “molt” o “força” la cura i benestar; a la llar l’Àngel són el 80%. Els mateixos percentatges s’indiquen en quan a la bona alimentació.
El 75% de les famílies de la llar L’Ullal i el 70% de les de l’Àngel indiquen amb “molt” o “força” adequades les activitats que s’organitzen.
El 92% de famílies de l’Ullal i el 80% de les de l’Àngel indiquen amb “molt” o “força” adequat l’equipament i instal·lacions.
En referència als professionals, el 92% de les de l’Ullal i el 80% es mostren “molt” o “força” satisfets per la informació que transmeten els professionals. Es donen valors similars en quant al tracte humà i l’atenció a les famílies.
Per acabar, indicar que el 50% (l’ullal) i 47% (l’àngel) donen un valor de 10 en l’ítem de satisfacció general, un 20% i 33%, respectivament, un 9; un 13% i 17% respectivament, un 8.
Indicar que es valora molt positivament l’atenció en general, l’equip humà, les instal·lacions, activitats i comunicació que s’estableix del servei i les famílies. Per a millorar es proposa més nombre de personal i millora en la bugaderia.
Des de les llars, agraïm el reconeixement que fan les famílies del treball diari i farem per millorar tot allò que sigui necessari per a continuar donant un bon servei.

Descarregar enquesta satisfacció familiar llar l’Àngel

Descarregar enquesta satisfacció familiar llar l’Ullal

Descarregar Escala de calidad de vida familiar l’Àngel

Descarregar Escala de calidad de vida familiar l’Ullal